Wednesday, October 19, 2011

PERANAN SEKOLAH DALAM MASYARAKAT

  Fungsi sekolah
  Sekolah adalah sebuah institusi formal yang diwujudkan  oleh masyarakat  bertujuan menyerapkan fungsi2 sosialisasi dan budaya, berserta dengan agensi- agensi  lain,seperti keluarga,serta pihak yang berkenaan untuk menukar atau membawa perubahan 2 perwatakan yang diperlukan dikalangan kanak-kanak. Emile Durkheim  menganggap sekolah sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi pengembangan sosialisasi di dalam beberapa nilai, intelektual dan kemahiran fizikal kanak2  yang diperlukan daripada mereka.Sekolah melibatkan proses sosialisasi dimana kanak- kanak belajar tentang perlakuan masyarakatnya dan menjadikan perlakuan ini  sebahagian daripada tingkah laku mereka. Pengaliran budaya, pendidikan adalah esoteric iaitu cuma untuk segolongan kecil yang mempelajari budaya 'atasan'  masyarakatnya dan kedudukan yang tinggi.Manakala sebilangannya pula merupakan golongan yang tidak bernasib baik telah diberikan arahan dalam 4M supaya  mengikut golongan atasan dan menerima kehidupan mereka yang sempit itu.
    

 1. Persediaan untuk pekerjaan
 2. Melatih murid2 untuk mendapat pekerjaan merupakan  salah satu tujuan utama pendidik.Latihan vokasional  digunakan secara umum dan kedua2 sekolah akademik dan  vokasional mengutamakan latihan demikian.
 3. Agensi penapisan dan pemilihan
 4. Sekolah menyediakan mobiliti sosial dan ekonomi dengan  cara memilih dan memberikan latihan kepada mereka yang  paling layak untuk kedudukan status yang tinggi.
 5. Arah mobiliti sosial
 6. Turner (1960) menganggap sistem pemilihan pelajaran  british sebagai mobiliti tajaan,manakala sistem amerika  dengan prinsipnya yang komprehensif sebagai mobiliti  tandingan.Mengikut klasifikasi turner, sistem pemilihan  malaysia adalah mobiliti tajaan, yang bergerak ke arah  mobiliti tandingan.
 7. Berkhidmat ekonomi
 8. Kewujudan masyarakat teknologi dengan bentuk-bentuk  kuasa yang baru, teknik-teknik pengeluaran yang lebih maju   dan pengkhususan kakitangan telah menimbulkan  permintaan yang tinggi terhadap kemahiran- kemahiran  yang berbagai-bagai.Perubahan-perubahan dari segi  kurikulum pada tahun-tahun 1970an terutamanya terhadap  subjek sains dan math dengan kaedah2 baru mengajar, dan  perubahan ke arah sekolah yang komprehensif adalah  akibat sebenar yang wujud daripada tekanan ekonomi.
 9. Sekolah sebagai agen perubahan sosial
 10. Sebagai kuasa konservatif dan telah menstabilkan  masyarakat dengan cara memastikan perubahan itu tidak  begitu mendadak dan cenderung untuk mengekalkan  tradisi2 mereka.
 11. Pengaliran pengetahuan dan kemahiran
 12. Masyarakat mengharapkan sekolah untuk mengarahkan  murid2 di dalam perkara2 harian seperti 4M.Satu gugusan  fakta dijangka akan disampaikan kepada kanak-kanak.  Matlamat ini dikaitkan dengan matlamat2 lain seperti  pengetahuan demi kepentingannya sendiri,latihan untuk  pekerjaan dan pengaliran budaya

No comments:

Post a Comment